UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KASY FISKALNE - LIMITY

Drukuj
Nadrzędna kategoria: Podatki Kategoria: Podatki pośrednie VAT Opublikowano: poniedziałek, 14, styczeń 2013 Agata Witczak
Zmiana wielkości czcionki
KASY FISKALNE
 
 
Z dniem 1 stycznia 2013 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w  sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012r.  Poz. 1382).
 
 
Rozporządzenie dotyczy zarówno podatników będących osobami fizycznymi, u których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, jak i podatników podlegających ustawie
o podatku dochodowym od osób prawnych, które mogą postanowić, że ich rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Zasady wynikające z nowego rozporządzenia należy stosować z uwzględnieniem obowiązującego podatnika roku podatkowego.
 
Nowy limit 20 000 zł
 
Do końca 2012 roku podatników obowiązywały dwa limity obrotów: 20 000 zł dla podatników rozpoczynających sprzedaż
w danym roku podatkowym oraz 40 000 zł dla podatników kontynuujących sprzedaż. Od stycznia 2013 roku obowiązuje jeden limit 20 000 zł dla  podatników prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. U podatników zwolnionych z podatku VAT obrotem jest kwota przychodu,
a u podatników podatku VAT obrotem jest sprzedaż netto, czyli bez podatku od towarów i usług.
 
Ważna zmiana dot. „rozpoczęcia sprzedaży”
Do końca 2012 roku istotnym był sam fakt rozpoczęcia sprzedaży, natomiast od roku 2013 warunkiem jest, aby była ona dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.
Oznacza to, że podatnik, który rozpoczął w 2011 r. sprzedaż, bez znaczenia, na czyją rzecz – przedsiębiorców czy osób fizycznych, był traktowany w 2012 r. jako kontynuujący sprzedaż, zatem  miał prawo do limitu 40 000 zł. Obecnie zaś podatnik, który w 2012 r. rozpoczął sprzedaż, ale nie dokonał jej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w 2013 r. będzie traktowany jako ten, który dopiero rozpocznie taką sprzedaż.
 
Jak liczyć limit w razie rozpoczęcia sprzedaży w trakcie roku?
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 nowego rozporządzenia zwalnia się
z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej podatników rozpoczynających po 31 grudnia 2012 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł. Zatem kwota 20 000 zł to limit roczny. W przypadku podatników, którzy rozpoczynają sprzedaż na rzecz osób fizycznych w trakcie roku, musi zostać ona proporcjonalnie pomniejszona, z dokładnością co do dnia, podobnie jak to ma miejsce przy obliczaniu limitu obrotu dla celów zwolnienia z podatku VAT.
Przykład:
Podatnik, który rozpocznie sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w dniu 15 stycznia 2013 roku musi wyliczyć samodzielnie kwotę limitu tj:
Od dnia rozpoczęcia sprzedaży, tj. 15 stycznia 2013r. do
31 grudnia 2013 r. minie 351 dni. Oznacza to, że limit roczny
20 000 zł trzeba podzielić przez 365 dni w roku i pomnożyć przez 351. Uzyskamy kwotę limitu 19.232,88 zł.
20.000 zł : 365 dni × 351 dni  = 19.232,88 zł
Podatnik, zgodnie z § 5 ust. 1 nowego rozporządzenia, traci zwolnienie po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu,
w którym przekroczył obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w wysokości 19.232,88 zł.
Jeżeli ww. obrót zostanie przekroczony np. w miesiącu marcu 2013r., to terminem ustawowym na zainstalowanie kasy jest  01.06.2013r.
Jeśli Podatnik nie przekroczy tej kwoty sprzedaży do końca 2013r., od 1 stycznia 2014 r. będzie miał prawo do zwolnienia
z obowiązku instalacji kasy fiskalnej, aż do momentu, gdy
w 2014r. przekroczy obrót w wysokości 20 000 zł.
 
Podatnicy, którzy w 2012 r. prowadzili sprzedaż na rzecz osób fizycznych, ale ich obrót nie przekroczył kwoty 20 000 zł
Przepisy nowego rozporządzenia mówią, że ze zwolnienia mogą skorzystać zarówno ci podatnicy, którzy dokonywali sprzedaży na rzecz osób fizycznych przez cały rok 2012, jak i ci, którzy rozpoczęli ją w trakcie 2012 r., pod warunkiem, że nie został przekroczony limit 20 000 zł. Jednakże muszą mieć na uwadze
§ 5 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym zwolnienie to traci moc po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20 000 zł.
Przykład:
Podatnik w 2012 r. osiągnął obrót z racji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w wysokości 17 500 zł. W okresie
od stycznia do lipca 2013 r. przekroczyła obrót z tego tytułu w wysokości 20 000 zł.
Oznacza to, że obowiązek prowadzenia sprzedaży na rzecz osób fizycznych za pomocą kasy fiskalnej podatnik ma
od 1 października 2013 r.
 
Podatnicy, którzy w 2012 r. prowadzili sprzedaż na rzecz osób fizycznych i ich obrót przekroczył kwotę 20 000 zł
Podatnicy ci nie mają prawa do kontynuowania zwolnienia
z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych. Wyżej przytoczony § 5 ust. 1 nowego rozporządzenia mówi,
że zwolnienie to traci moc po upływie 2 miesięcy
od przekroczenia obrotu 20 000 zł na rzecz osób fizycznych. Jednak zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia w przypadku podatników, którzy nie przestali spełniać warunków
do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia oraz nie zostali zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2 i § 3, zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania traci moc z dniem
1 marca 2013 r.
Przykład:
Podatnik w 2012 r. osiągnął kwotę 35 000 zł z tytułu obrotu
ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zatem ma obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy nie później niż od 1 marca 2013 r.
Ponadto § 7 ust. 1 mówi, że w przypadku podatników, którzy przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się terminy rozpoczęcia ewidencjonowania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień
z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930).
Przykład:
Podatnik w 2012 r. osiągnął kwotę 45 000 zł z tytułu obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Jeżeli obrót ten został przekroczony 20 listopada 2012 r.. Podatnik ma obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy nie później niż od 1 lutego 2013 r., jeżeli obrót ten został przekroczony
20 grudnia 2012 r.. Podatnik ma obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy nie później niż od 1 marca 2013 r.,
 
Podatnicy, którzy 2012 r. nie prowadzili sprzedaży na rzecz osób fizycznych
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 nowego rozporządzenia zwalnia się
z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej podatników rozpoczynających po 31 grudnia 2012 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.
Przykład:
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą od 2002 roku, lecz dokonywał sprzedaż wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Z dniem 01 kwietnia 2013 roku rozpocznie sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Nie będzie mu przysługiwał cały limit 20 000 zł, aby móc korzystać ze zwolnienia. Musi go wyliczyć w proporcji do okresu wykonywania tych czynności:
Od dnia rozpoczęcia sprzedaży, tj. 1 kwietnia 2013r.,
do 31 grudnia 2013 r. minie 275 dni.
20.000 zł : 365 × 275 =15.068,49 zł
Jeśli Podatnik nie przekroczy ww. kwoty do końca 2013r.,
od 1 stycznia 2014 r. będzie miał prawo do zwolnienia
z obowiązku instalacji kasy fiskalnej, do momentu, gdy w 2014r. przekroczy obrót w wysokości 20 000 zł.
Odsłony: 6988

Statystyka

Odsłon artykułów:
1273748

Gościmy

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.